Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sing van plakkaten en inquisitie in deze omstandigheden. Ten slotte verklaarde men zich algemeen voor een door den Geheimen Raad uit te werken „moderatie" en een algemeen pardon, terwijl men gezamenlijk de landvoogdes tegen alle oproer beloofde te steunen.

Reeds begonnen de verbonden edelen naar Lier te komen, dat als hunne verzamelplaats was aangewezen. Daar verschenen op i April

Het rekest der edelen.

Uit Hogenberg's prentwerk.

ook de hoofden: Brederode en graaf Lodewijk, die op den 31 sten uit Vianen waren vertrokken. Den 3den reden dezen met een aanzienlijk aantal leden van het Compromis in optocht uit Lier naar Brussel, waar hunne verschijning groot opzien wekte. Culemborg eu Van den Bergh, die ten slotte aarzelden, waren nog niet aangekomen. De verbondenen vroegen nu een audiëntie bij de landvoogdes, die deze tegen half een 's middags op den 5<ten toestond. Geen vreemdelingen „en quantité";

Sluiten