Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen de vervloekte papisten en hunne priesters, hunne leer, hunne kerken en kloosters, vooral tegen den veelszins verbasterden kerk- en beeldendienst.

En de overheden stonden er verlegen tegenover, de gouverneurs waagden het niet de overal uitbarstende muitzucht, de overal losbrekende oproeren en balddadigheden tegen priesters en beelden met geweld te onderdrukken, onzeker als zij waren van den plattelandsadel zoowel

V.» y^rS^rfv./fc/'j'J'Ép ^ *D.i ƒ1 £iQ£r Ë^trttïtia-,. LmfltiJ^vknn (j/ait fltortr-j- jCwi wi Jouen f„Lw {Ërrtj.

Een hagepreek buiten Antwerpen

Uit Hogenberg's prentwerk.

als van de burgerijen, ja van de aarzelende, op 's Konings beslissingen wachtende landsregeering zelve. Als men hier en daar pogingen deed om de predikanten of geestdrijvers te vatten, zag men ze door de bevolking zelve bevrijden. Te Antwerpen organiseerden zich ook de Lutheranen tot een gemeente en lieten in het dorp Kiel vóór de poort der stad openlijk prediken in hunnen geest.

De Geuzenbond was wel uiteengegaan na de gebeurtenissen van

Sluiten