Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden willen helpen, als verraad aan hun zaak toegerekend en het leven der beide heeren werd zelfs ernstig bedreigd, toen zij zich in het gewoel op de Meir waagden. Een droogscheerder zette Oranje, den „eerlosen en schelmschen verrader", een oogenblik een pistool op de borst en van alle kanten werd de Prins gesmaad en beleedigd door de teleurgestelde menigte, die juist op hem gerekend had tot hulp van

Sêit, & Catenfifit mtr grcjfrr cfagn O&rflr Sn-rtn \ /

De Prins en Van Stralen stillen het oproer te Antwerpen.

Uit Hogenberg's prentwerk.

hunne broeders buiten de poorten. Met de grootste moeite en onder telkens dreigend levensgevaar gelukte het den beiden heeren na drie dagen het heftig woelende oproer te stuiten en een voorgenomen nieuwen beeldenstorm, gepaard met plundering en verwoesting, te verhoeden.-

Nog hield het belegerde Valenciennes het, maar ook het lot van die stad was spoedig beslist, nu het gehoopte ontzet door middel van

Sluiten