Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar de „sluwe" Oranje, zooals de inquisiteur Titelman hem genoemd zou, hebben, was ontsnapt en overwoog in het vooralsnog veilige Dillenburg, wat hem te doen stond, nu Alva hem en zijn bezittingen voorloopig nog ongemoeid liet Hij wachtte af en vroeg intusschen raad bij August van Saksen en andere Duitsche vorsten. Keurvorst August ried hem Voorloopig „stille zu -sitzen* en 's Keizers tusschen-

De gevangenneming van Egmond en Hoorne.

Uit Hogenberg's prentwerk.

komst bij den Koning te vragen. Ook dacht Oranje eraan door aankoop van Duitsche goederen, bij mogelijke confiscatie der Nederlandsche, te zorgen voor zijn vrouw, die hem te Dillenburg 14 Nov. een zoon Moritz (Maurits) had geschonken. De jonge knaap was daar u-Jan. 1568 in de luthersche slotkerk, met groote feestelijkheid gedoopt, natuurlijk naar lutherschen ritus. Oranje was echter niet weinig bekommerd over het lot van zijn achtergebleven oudsten zoon. Intusschen liet hij zich

Sluiten