Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den van den Rijn toegesnelden Hoogstraten, langer dan een maand toeven, wat Alva gelegenheid gaf om zich krachtig voor te bereiden tot een krijgstocht naar het Noorden met een geduchte overmacht.

Alvorens Brussel te verlaten liet Alva, ten einde in het land een heilzamen schrik te verspreiden, als er soms neiging mocht opkomen den nog in den zomer verwachten aanval van den Prins zeiven te

De slag bij Heiligerlee-

Uit Hogenberg's prentwerk.

steunen, eerst op 1 en 2 Juni een aantal gevangen edelen, o. a. Villers en Van Stralen, daarna (5 Juni) Egmond en Hoorne zelf, wier proces voor den Bloedraad totnogtoe had gesleept, op de markt aldaar onthoofden. Hij rukte nu snel naar het Noorden op, waar graaf Lodewijk op zijn nadering een thans tot 12000 man gestegen legermacht voorbereidde op den strijd tegen Alva's 5000 man sterker en voortreffelijk uitgerust leger. Na reeds dadelijk in Alva's voordeel afge-

Sluiten