Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij half September slechts met moeite en levensgevaar dempen; De Hames kwam erbij om. Oranje dacht er aanvankelijk aan de stad Luik te overvallen of met hulp zijner talrijke aanhangers in die stad den overtocht over de Maas te forceeren, welk plan echter door verraad werd overgebracht aan den bisschop, die op Alva's hulp rekende en besloten was den Prins den doortoeht te weigeren, en dientengevolge

Overtocht van den Prins over de MaasUit Hogenberg's prentwerk.

mislukte. Eind September eerst rukte de Prins ten slotte voorwaarts en nam het kasteel Witthem aan de Geule, waarop Alva naar Visé aftrok, terwijl de voorposten der beide legers elkander reeds bestookten.

De Prins beproefde nu opnieuw van de stad Luik toestemming te verkrijgen om erdoor te trekken en proviand te verzamelen. Hij bezette Gulpen. Maar Luik, de aanwijzingen van den bisschop volgend, wees

Sluiten