Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe gemalin, zijn nicht Anna van Oostenrijk, dochter van keizer Maximiliaan, wier optreden als koningin van Spanje de beide takken van het Habsburgsche huis weder nauw met elkander zou verbinden en ook voor de Nederlanden zegenrijke gevolgen zou kunnen hebben.

Wat zouden die Nederlanden dan nu nog voor den Prins, voor de zaak, die hij voorstond, kunnen of willen doen? Tijdens zijn veldtocht

Spotprent op den Bloedraad.

Naar een anonyme prent.

in hun midden reeds hadden zij stil gezeten, geen vin durven verroeren; wat zij na alle beloften aan geld hadden bijeengebracht, tnocht geen naam hebben; de „ancienne réputation et renom que les dits pais ont toujours eu devant tous aultres nations d'avoir jusques au dernier goutte de leur sang maintenu leur. liberté" was „évanouy et perdu", schrijft de Prins bitter nog in September 1570, Hij houdt niet op hun hun „versuymenisse" te verwijten, die hem „groot achterduncken maeckt

Sluiten