Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de rustelooze Wesenbeke was: Marnix van St Aldegonde, die zich na den mislukten veldtocht van 1568 in Oost-Friesland had teruggetrokken, waar hij op Manninga's slot Lützburg het venijnige antiroomsche boek, de „Bijencorf", had bewerkt, en die daarna bij den calvinistischen keurvorst Frederik den Vrome van de Paltz in dienst

was getreden.

De Prins, met de calvinistische consistoriën in nauwe betrekking gekomen en thans begeerig ook met den keurvorst samen te werken, riep Marnix, den overtuigden Calvinist, tot zich en deze, hebbende „veu et cogneu que lui mesme s'estoit voué au salut et conservation des Eglises et de nostre Patrie", gaf aan de roepstem gehoor. De twee mannen zouden elkander getrouw blijven tot in den dood: de Prins als de nooit versagende leider, Marnix als de gewillige dienaar, wiens tijdelijke mismoedigheid altijd weder door 's Prinsen woord en voorbeeld werd overwonnen.

Hij ging voorloopig in *s Prinsen dienst over „en forme d'emprunt" om hem te „servir et assister •én ses deseings et en son voiage des Pays-Bas", eerst voor twee maanden, daarna nog eens voor dien tijd en „finallement pour aussi longtemps qu'il en auroit besoing", om bij hem te blijven tot het einde als zijn „ministre et serviteur particulier".

Philips van Marnix, beer van St Aldegonde.

Naar een gravure van Jacob de Gheyn.

Sluiten