Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II. Hof- en Kampleven.

Blz.

22. 1. Leenverheffing in Brabant (29 April 1550). Maandblad Nederl. Leeuw, V,

blz. 104.

23. 2. Erfenis Oranje. Rachfahl, I, S. 206 ff.; De Ia Pise, Histoire d'Orange, p. 262. 23. 3. Teruggave van Oranje in 1539. De Pontbriant, Histoire de la principauté

d'Orange, p. 37 suiv. v^-i*.'

33. 4. Teruggave van Oranje 1547. De Pontbriant, p. 43. Het was reeds geschonken aan koningin Maria van Schotland. Vroeger en ook in 1553 aan den graaf De la Chambre (ib. p. 38).

33. 5. Mémoires de Vieilleville. Ed. Petitot, vol. XXVI, p. 349 suiv. Zij heeten bewerkt te zijn door den secretaris van den maarschalk, Carloix, maar zijn in werkelijkheid van een lateren compilator. Het hier verhaalde heet geschied te zijn in Oct. 1551 (p. 351, 396) en wel op een Zondag „environ le 20 Oct."' Maar het is alles romantisch verdicht naar werkelijke gebeurtenissen. Vgl. Garnier, in Mémoires de 1'Académie des inscriptions, t. 43 (1778), p. 635 suiv.; en Marchand, Mémoires de Vieilleville (Paris, 1893), welk boek de heer Gideon Huet te Parijs voor mij naging, daar het ' nergens te verkrijgen was. Vgl. over den politieken toestand: Ranke, Deutsche Gesehichte im Zeitalter der Reformation, V, S. 155 ff.; 'sPrinsen en zijns vaders briefwisseling uit dien tijd bij Meinardus, I, 2, S. 225 ff. Zie in den tekst, blz. 22 vlg.

26. 6. Kasteel le Breda. Roest van Limburg, blz. 56.

26. 7. Leven te Brussel {1560). Vgl. Pirenne, Gesehichte Belgiens, III, S. 129 en 498;

Bakhuizen van den Brink, Cartons, I, blz. 1 vlg. Oranje had bij zijn paleis een fraaie kaatsbaan (Gachard, VI, p. 253); Apologie van Oranje, 1581, P- 392-

26. 8. Doopfeest te Breda 1563. Maandrekening in Huisarchief, archief Willem I,

n°. 2148.

27. 9. Hofhouding van Oranje te Brussel. Van der Haer, De initüs tumultuum

Belgicorum, p. 123, 182; Strada, De Bello Belgico, I, p. 95. 27. io. Financieele toestand van Oranje. Rachfahl, I, S. 210 ff.; Meinardus, II, 2,

passim; Gachard, VI, p. 249 suiv.; Tegenw. Staat, II, blz. 288; Groen, I,

p. 38; Huisarchief, archief Willem I, n°. 1, 5, 12. 30. 11. Eerste huwelijk. Groen, I, p. 201*; Wilde, in Studiën, XV, blz. 26; Kronyk

Hist. Gen. XV, blz. 46. De data van de brieven bij Groen, p. 7 suiv. zijn

hier en daar foutief aangegeven, vgl. Gachard, I. p. 483; Je Maintiendrai,

II, blz. 61 vlg.

30. 12. Portretten van Anna van Buren en prins Willem. Vgl. Moes, in Oud-Holland

Sluiten