Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

1889, blz. 281 vlg. Uiterlijk van Oranje beschreven bij den tijdgenoot Cognatus, in Kunst- en Letterbode, I, blz. 251.

3a. 13. Eerste veldtochten. Gachard, I, p. 2. 5, 41, 473 suiv., en Préface; Groen, p. 7 suiv.; Meinardus, II, 2, S. 268, 274 ff. Bij Groen zijn de data gedeeltelijk in de war, zoodat op het eene jaar is gedrukt wat in het andere behoort. Zie n°. 11.

33. 14. Bende van ordonnantie. Gachard, I, p. 476 suiv.

33. 15. Leger bij Givet. Meinardus, 1.1. p. 483; Rachfahl, I, S. 180 ff. De Prins

vergist zich in zijn Apologie, p. 388, als hij zegt, dat hij toen nog geen 21 jaar was; hij. was toen 23.

34. 16. Fortenbouw. Gachard, I, p. 72 suiv, én XIX suiv.; Meinardus, S. 332. De

hier genoemde Jacques de Marnix, seigneur de Thoulouze of Tholouze (heerlijkheid bij Dole in Bourgogne), is de vader van Jean en Philippe.

34. 17. Afstand van Karet V. Kronyk Hist. Gen. XV, blz. 34. Vgl. Gachard,

Abdication de Charles Quint; Bulletin de PAcad. Royale XXI, 2, p. 880 suiv.; Gachard, Analecta, p. 78; Heuterus, Rer. Austr. libri, p. 335 sq.; De la Pise, p. 262, 268. Ook- bij zijn eigen rede leunde hij op Oranje.

35. $8. Veldtochten in Frankrijk. J555—1559. Gachard. I, passim; Groen, I, p. 23

suiv., 316.

35. 19. Oordeel over Oranje als veldheer. Albèri, Relazioni, III, p. 373; Gachard,

II, p. III.

36. 20. Oranje in den Baad van State. Groen, I, I, p. 23; Gachard, I, p. 217 en

227. Van zekere „réserve" in 's Konings antwoord, laat staan van „sécheresse et laconisme", zooals. Gachard wil, zie ik niets: het zijn officieele aanstellingen, meer niet.

3,6. 21. Onderhandelingen te Cercamp. Gachard, I, p. 339 suiv.; Groen, p. 274. Vgl.

De Ia Pise, waar geheele verhalen, in antieken litterairen vorm, van gesprekken enz.

36. 22. Noodzakelijkheid van vrede. Pirenne, III, S. 468 ff.

HOOFDSTUK IH. Staatsraad en diplomaat.

37. 1. Ridder Gulden Vlies. Groen, I, p. 23; Le Petit, p. 6 (St. Andries), 190.

37. 2. Granvelle. Geb. 1517. Over zijn opkomst vgl. "Mémoires de Granvelle, I,

p. '179. Zie verder de Belgische Biographie Nationale i. v.

38. 3. Testamenten van Oranje 1554 en 1557. Huisarchief, archief Willem I, n°. 2134

(Je Maintiendrai, I, blz. 137).

Sluiten