Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

38. 4. Brie/wisseling met Granvelle. Gachard, I, p. 1, 60 suiv., 317 en 320. Vgl. Rachfahl, I, S. 5,59, noot op S, 235, 1.

38. 5. Granvelle over Oranje. Papiers d'Etat de Granvelle, VI, p. 29, 35, 191 etc.

39. 6. Vergelijk over Katzenelnbogen: Meinardus, II, I, S. 96; II, 2, S. 360.

39. 7. 's Prinsen zusters. Marie huwt 1556 met graaf Willem van den Bergh; Anna 1559 met graaf Albrecht van Nassau-Weilburg; Elizabeth 1559 met graaf Conrad van Solms-Braunfels; Catharina 1560 met graaf Günther van Schwarzburg ; Magdalena 1567 met Wolfgang, graaf van Hohenlohe-Langenburg; Juliana 1575 met Albrecht, graaf van Schwarzburg-Rudolstadf.

39. 8. 's Prinsen broeders. Rachfahl, I, S. 215 ff. Johan, geboren 1535, huwt 1559 1 met Elizabeth van Leuchtenberg. Over graaf Ludwig vgl. Blok, Lodewijk van Nassau. Hij was 10 Jan. 1538 geboren. Adolf, vgl. Meinardus,, II, 2,

s. 352 ff.

41. 9. 's Prinjun zwagers. Ook graaf Herman van Nieuwenaar (Neuenahr), 1538

gehuwd met 's Prinsen eenige halfzuster, Magdalena van Nassau. 41. 10. Duitsche relaties. Zie blz. 10.

41. 11. Oranje en de Duitsche vorsten. Rachfahl, I, S. 220 ff.

41. to. Dood zijns vaders. Hij erfde daardoor de Luxemburgsche goederen, n.1.

Vianden, St. Veit en Daesburg. Vgl. over Vianden: Mazel, in Je Maintiendrai, I, blz. 88 vlg.

42. 12. Reis naar Frankfort 1558. In zijn Apologie (1581) laat Oranje zich uit alsof

deze zending hem weinig naar den zin was, omdat het niet „convenable" scheen, dat hij de keizerskroon wegbracht, die zijn oom Hendrik voor den Keizer had helpen verkrijgen. Vgl. Rachfahl, I, 224; Groen, I, p. 30.

42. 13. Oranje in Saksen. Jacobs, Juliana van Stolberg, S. 119. -

43. 14. Dood van Anna van Buren. Vgl. Kron. Hist. Gen. V, blz. 144; Groen, I,

P- 32/3; Gachard, I, p. 398. De letters M. A. L. L., M. L. en L. in zijne briefwisseling met Anna bij Groen en in de Kron. Hist. Gen. zijn te verklaren : Mein Aller Liebste, Mein Liebste, Liebste, enz* Bijzetting: Rachfahl, I, S. 226.

43. 15. St. André te Breda. Gachard, I, p. 403/4; Apologie (éd. Lacroix), p. 39 ib;

Vgl. De la Pise, Histoire des princes d'Orange, p. 269.

44. 16. Vrede van Cdleau Cambrésis. Papiers d'Etat de Granvelle, V, p. 378 suiv.

44. 17. Dood van koning Hendrik II. Hij werd doodelijk getroffen op 30 Juni. De

huwelijken, meer „funérailles" dan „nopces", werden 4 Juli gesloten. De koning stierf 10 Juli.

45. 18. Gesprek met Hendrik II. Apologie (éd. Lacroix), p. 392; Pontus Payen,

Mémoires, I, p. 6 .suiv., 16 daaruit, dramatisch opgesierd gelijk bij lateren. Rachfahl, I, S. 231 onderstelt vermenging van „Wahrheit" en „Dichtung", wat ook wel zoo is. Vgl. La Huguerye, Mémoires, I,. 147, 279.

Sluiten