Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

45. 10. De Zwijger. Vgl. Fruin, Verspr. Geschr., VIII, blz. 444 vlg., te wijzigen naar Blok's/opmerking in Bijdr. Vaderl. Gesch. 4de R., VIII, blz. 440 vlg.

45. 20 \Spaansch-Fransehe plannen. Vgl. Marcks, Die Zusammenkunft vonBayonne, ^T77 183 ff.; 210 ff; Marcks, Coligny, I, S. 152; Papiers d'Etat de Granvelle, VI, p. 569 suiv.

45. 2£. Kroning van Frans 11. Gachard, I, p. 422 suiv.; Van der Goes, Holland

onder Karei V, VI, blz. 255 vlg.; 4 Oct. was Oranje terug.

46. 22. Bourgondische financiën. Ernst Marx, Studiën zur Gesch'. des niederl. Auf-

standes, S. 59 ff, 72, 78; Juslification van 1568, ed. Lacroix, p. 163. 48. 23. Oranje en Philips II 7559. Gachard, I, p. 421 en III, p. 146/7; Gachard,

Doe. inéd., I, p. 327 suiv.; Apologie 1581, éd. Lacroix, p. 389, 392; ..Aubéry Du Maurier, Mémoires, p. 9 ; Le Petit, Grande Chronique, II, p. 26. ■ 51. 24. Oranje gouverneur van Holland, Zeeland en Utrecht. Commissie bij Gachard,

I, p. 487. Terug in den Raad van State: vgl. Justification 1568, 1.1. p. 164.

Verder over de verplichtingen ten opzichte der religie: Kluit, Gesch. der

Holl. Staatsregeering, I, blz. 62 vlg.; Groen, II, p. 21. Gouverneur van

Bourgogne werd hij later .op' zijn eigen verzoek (Corresp. de Marg. de

Parme, éd. Gachard, I, p. 94).

HOOFDSTUK IV. Oranje's tweede huweljjkV

54. 1. Justinus van Nassau. Vgl. Swalue, Justinus van Nassau, blz. 1 vlg.; Rachfahl, II, 1, S. 86. Page: Huisarchief, archief Willem I, n°. 2146, 5.

54. 2. Huwelijksplannen van Oranje. Rachfahl, 1.1. S. 87; Aanw. Rijksarchief 1860, B. IV, 429 (brief van Montigny, dd. 14 Aug. 1559): „et devient tous les jours plus belle la dame que scavez. Je vous ay souhayté. en mon lieu" (uit Vlissingen, waar men op den Koning wacht).

.55. 3.. Huwelijk met Anna van Saksen. Böttiger, Wilhelms von-'Oranien Ehe mit Anna v. Sachsen (Hist. Taschenb., VII, 1836); Bakhuizen van den Brink, Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen; Kolligs, Wilhelm von Oranien (Bonn, 1890).

56. 4, Bezwaren van keurvorst August; Rachfahl, S. 91 ff, Kolligs, S. 11. Een

portret, van haar gemaakt, werd voorzichtiglijk niet verzonden.

57. 5. Bezwaren der Brusselsche regeering. Gachard, I, p. 430, 435 suiv.; Bakhuizen

v. d. Brink, blz. 37 vlg.; De la Pise, p. 287. 59. 6. Zending van Schwarzburg en Von Holl. Kolligs, S. 11; Bakhuizen, blz. 28 vlg.; Groen, I, p. 53 suiv., 98.

Sluiten