Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60. 7. Bezwaren van landgraaf-Philips. Büttiger, S. 1.1. 94 ff.

60. 8. Toegeven le Brussel. Papiers d' Etat de Granvelle, VI, p. 176, 188 suiv.

Katholiek leven, ib., p. 29, 35; Groen, I, p. 64.

61. 9. Oranje's reis naar Saksen. Rachfahl, II, I, S. (14); Böttigèr, S. 95 ff ;

Groen, I, p. 67 suiv.; Gachard, I, p. 463 suiv.

62. 10. Knüttefs zending naar Kassei. Kolligs, S. 16 ff. (uit het archief te Marburg

a/d Lahn). De voorstelling bij Bakhuizen, blz. 61 vlg., is onjuist; beter die bij Rachfahl, II, 1, S. 106 ff.

63. 11. Hessisch-Saksische onderhandeling. Böttigèr, 1.1.

63. 12. 's Prinsen betuigingen le Brussel. Gachard, II, p. 6; Papiers d'Etat, VI, p.

200, 262, 280.

64. 13. Nota. Groen, I, p. 102. Vgl. Bakhuizen, blz. 75- vlg. De laatste bepaling

ervan, omtrent de opvoeding der kinderen, is in het exemplaar in August's archief te Dresden-doorgehaald. Vgl. Bakhuizen, blz. 78; Weisze, in Neues Museuiö-f'ür.Sachs. Gesch. (1802), S. 196 ff; Rachfahl, 1.1. S. 119.

64. 14. Houding van landgraaf Philips. Groen, I, p. 81; Rachfahl, 1.1. S. 112 ff.

65. 15. Voorbereiding der plechtigheid. Groen, I, p. 93 suiv.; graaf Ludwig's"instructie

bij Bakhuizen; blz. 150. 65. 16. 's Prinsen katholieke houding in Oranje. Gachard, II, p. 15 suiv.; Groen, I, p. 105/6; De Pontbriant, passim.

65. 17. Huwelijkscontract. Sammlung Verrüischter Nachr. zur Sachs. Gesch. XI,

S. 287 ff.

66. 18. Philips' gelukwenschen. Gachard, II, p. 25. Vgl. Corresp. de Phil. II, I, p. 227.

66. 19. Bruigomsreis. Gachard, II, p. 25. Uitvoerige beschrijving in Wapenheraut,

V, blz. 105 vlg., blijkbaar van een lid van het gevolg.

67. 20. Huivelijksplechtigheid. Böttigèr en Weisze, 1.1.; Bakhuizen, blz. 94. Over de

feesten: Utr. Volksalm. .1847, blz. 79, waar vermeld wordt dat 2636 ossen, 4000 schapen, 6.400 ganzen, 6000 hazen, 14400 hoenders enz. werden opgegeten; 1800 daalders aan wijn, waarbij een vat van 744 aam uit de keurvorstelijke kelders.

67. 21. Terugreis. De streng luthersche hertog Johann Friedrich van Saksen,

gehuwd met Anna's moeder, weigerde het overnachten in zijn gebied; landgraaf Philips liet hen begroeten en zond een huwelijksgeschenk (Rachfahl, 1.1. S. 126).

68. 22. Amadis de Gauwele. Vgl. Böttigèr, S. 115.

68. 23. Godsdienstkwestie. Vgl. Bakhuizen, blz. 26.

69. 24. Hofgezin te Breda. Bakhuizen, blz. 99 vlg.; Papiers d'Etat, VI, p. 551. 69. 25. Anna's houding ie Breda en Brussel. Groen, I, p. 123, 139; Bakhuizen,

blz. 108, 116, 128; Rachfahl, I.I., S. 358 en (34); Juste, Guillaume de Nassau, p. 45.

Sluiten