Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

70. 26. Graaf Hendrik en graaf Lodeivijk in de mis. Groen, I, p. 258.

70. 27. Godsdienstoorlog in Oranje. De Pontbriant, p. 54 suiv.

72. 28. Zending van Varick en Van Heyst. De Pontbriant, p. 87 suiv Vgl Groen

h p- 387-

72. 29. 's Prinsen brieven aan den Paus. Groen, I, p. 119 en 189,

HOOFDSTUK V. De strijd tegen Granvelle.

73. 1. Margaretha landvoogdes. Papiers d'Etat, VIII, p. 168.

74. 2. Consulta. Rachfahl, II, 1, S. 48; dez. in Westd. Zeitschr. XX, S. 80 ff.;

Kolligs, Wilhelm von Oranlen, S. 63; Marx, Beitrage, S. 16; Fruin, Verspr! Geschr. II; blz. 301, 337. 74. 3. Granvelle's positie. Pirenne, III, S. 486; Papiers d'Etat, VI, p. 79; Rachfahl, II, 1, S. 138.

74. 4. Bisdommen. Marx, Betrage, S. 50 ff.; Fruin, Verspr. Gesch. VIII, blz. 298 vlg.

75- 5- Granvelle en de bisdommen. Papiers d'Etat, VIII, p. 517- Rachfahl II 1, S. 25.

76. 6. Oranje en Granvelle. Zie tekst, blz. 37; Van Vloten, IJsselkóut, blz. 1. vlg. 76. 7. Brabantsche adel. Ook Egmond, thans prins van Gavre, behoorde daartoe.

76. 8. Spaansche troepen. Marx, Beitrage, S. 98 ff.

77. 9. Brief van 23 Juli 1561. Vgl. Rachfahl, II, 1, S. (17), 157.

77. 10. Otanje's leiding. Rachfahl, II, 1, S. 159.

78. 11. Hoorne. Van dit oude graafschap was het kasteel te Weert het middelpunt.

78. 12. Hoorne in Spanje. Rachfahl, II, 1, S. 173 en (20).

79. 13. Toestand in Frankrijk. Rachfahl, II, 1, S. 180 ff.

79. 14. Benden van ordonnantie. Kervyn de Lettenhove, Huguenots et Gueux, I, p. 164.

79. 15. Oranje en de Antwerpsche regeerimgsverandering. Reiffenberg, Corresp. de Marg.

d'Autriche, p. 1; Fruin, Verspr. Geschr. II, blz. 320. Vgl. Papiers d'Etat de Granvelle, VII, p. 139.

80. 16. Waarschuwingen van de Grooten. Rachfahl, II, 1, S. 188. 80. 17. Verbond tusschen Spanje en Frankrijk. Zie téfest, blz. 44/5.

80. 18. De Grooten en de Protestanten. Rachfahl, II, 1, S. 192. Vgl. De la Pise,

p. 319. Persoonlijk wilde Oranje van Baudouin weinig weten. 80. 19. Granvelle's waarschuwingen. Corresp. de Phil. II, 1, p. 210. 80. 20. Engelana"s houding. Brugmans, Engeland en de Nederlanden, blz. 56 vlg.

Sluiten