Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

83. 21. Fransche zaken. Corresp. de Phil. II, II, 1, p. 230.

83. 22. Brabants beteekenis in de Nederlanden. Pirenne, III, S. 508.

83. 23. Fransche uitgeweken Protestanten. Pirenne, III, S. 512.

83. 24. Ketterjacht in de Nederlanden. Rachfahl, II, 1, S. 262.

84. 25. Brief van n Maart i563. Gachard, II, p. 35. Op dit schrijven hebben

Oranje's aanteekeningen bij Groen, Suppl. p. 20* betrekking.

84. 26. Granvelle's levenswijze. Daaromtrent reeds lang kwade geruchten: Le Petit

Grande Chronique, II, p. 43.

85. 27. Bemoeiingen der Vliesridders. Pirenne, III, S. 514.

85. 28. Granvelle's brieven. Papiers d'Etat, VI en VII, passim; Corresp. de Phil. II, passim.

85. 29. Oranje onderkoning van Sicilië. Groen, p. 151 suiv.

85. 30. Egmond's karakter. Papiers d'Etat, VII, p. n, 80, 81.

86. 31. Granvelle en Renard. Rachfahl, II, 1, S. 275 ff.

87- 32- Toenemende gisting. Blok, Corresp. van Lod. v. Nassau, blz. 7 vlg. 87- 33- Oranje op den voorgrond. Groen, I, p. 154 suiv.

88. 34. Vergadering der Liga. Rachfahl, II, 1, S. 299; Blok, Corresp. Lod. v. Nassau, blz. 10, 15. Hoqme schijnt de voorsteller der Liga geweest te zijn (Juste, Guillaume le Tacituine, p. 51).

88. 35. Brief van 29 Juli 1563. Gachard,, II, p. 42 suiv. j Groen, I, p. 466.

89. 36. Rede der landvoogdes. Strada, I, p. 136.

89. 37. Margaretha's belangen in Parma. Rachfahl, II, i, S. 288 ff.

89. 38. Oranje en Egmond. Rachfahl, in Westd. Zeitschr., XX, S. 91 ff.; Groen,

I, p. 177.

90. 39. Granvelle tegen de Grooten. Papiers d'Etat en Corresp. .de Phil. II, passim, go. 40. Armenteros en de Grooten. Rachfahl, II, 1, S. 311; dez. in Westd. Zeitschr

XX, S. 103 ff.

go. 41. Omkeer van Margaretha. Brief van 29 Aug. 1563, bij Reiffenberg, Corresp.

91. 42. Raad van Alva. Rachfahl, II, 1, S. 316 en (29). 91. 43. Schwendi's lof. Groen, I, p. 12*.

91. 44. Uitblijven van antwoord. Groen, I, p. 172.

gr. 43. Grumbach's woelingen. Groen, Suppl. p. 14*, dd. 1 Nov. 1563. gi. 46. Ludwig's plannen. Groen, I, p. 145 suiv.; Blok, Corresp. van Lod. v. Nassau, blz. 12 vlg.

93. 47. Erich van Brunswijk te Antwerpen. Groeii, I, p. 199.

93. 48. Schwendi's waarschuwingen. Eiermann, Lazarus von Schwehdi, S. 64 ff.;

Groen, Suppl. p. .12*; Groen, I, p. 191, 203 suiv. 93. 49. Ludwig in Duitschland. Groen, I, p. 173 suiv,; Blok, 1.1. blz. 17 vlg. 93. 50. Spotliverei. Hopper, Recueil, p. 35; Gachard, Procés d'Egmont, I, p. 107;

Marx, Beitrage, S. 467 ff.

17

Sluiten