Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alva opnieuw geraadpleegd. Rachfahl, II, i, S. 128; Groen, I, p. 175;

Marx, S. 463 ff.; Gachard, Corresp. de Phil. II, I, p. 272.

Oranje en Erasso. Gachard, II, p. 62. Van den Esse, vgl. Juste, p. 56.

Philips aan Oranje. Gachard, II, p. 67.

Granvelle's vertrek. Groen, I, p. 214.

HOOFDSTUK VI.

De hand aan het stuur.

gy. I. Oranje's invloed.'Groen, I, p. 226.

g>j. 2. Brieven van 27 Maart 1564. Gachard, II, p. 71 suiv.

g8. 3. Viglius niet ingelicht. Groen, I, p. 242.

g8. 4. Granvelle's raad. Groen, I, p. 243.

gg. 5. Plannen der Grooten. Papiers d'Etat, VIII, passim.

gg. 6. Margaretha's houding. Rachfahl, II, I, S. 404 ff.; Kervyn, Huguenots et Gueux, I, p. 202.

gg. 7. Bemiddeling tusschen Katholieken en Protestanten. Fruin, Verspr. Geschr. II, blz. 345 vlg., vooral naar Van der Haer, De initiis tum. Belg., p. 257 sq., De la Pise, p. 319; Le Petit, p. 75 suiv.

ioi. 8. Margaretha en de Grooten. Rachfahl, II, I, S. 420 ff.

101. 9. Armenteros. Groen, I, p. 230, 259, 317 suiv.; Kervyn, I, p. 199. iói. 10. Zie tekst, blz. 68 vlg.

102. II. Inquisitie in Brabant. Rachfahl, II, I, S. 439 ff.

103. 12. Oranje hoofd der Brusselsche regeering. Groen, I, p. 279; Kervyn, I, p. 197 suiv.

104. 13. Oranje's buitenlandsche betrekkingen. Groen, I, p. 281; Kervyn, I, p. 214 suiv.

104. 14. Oranje en Granvelle na 1564. Groen, I, p. 327; Rachfahl, II, I, S. 508 ff.

105. 15. Zending naar Spanje. Rachfahl, II, I. S. 470 ff.

105. 16. Oranje en Molinaeus. Gachard, II, p. IV.

106. 17. Oranje's rede van 31 Dec. 7564. Van der Haer, l.l. p. 185. Daaruit Hopper,

in Hoynck v. Papendrecht's Analecta, I, p. 41 sq. Vgl. Papiers d'Etat, VIIJ, p. 646.

107. 18. Instructie voor Egmond. Theissen, in Verslag Alg. Verg. Hist. Gen. 1917»

• *>lz- 59 vlS-

108. 19. Egmond's reis naar Spanje. Groen, I, p. 345; Rachfahl, II, I, S. 480 ff.;

,Tbfiissen, 1.1. blz. 48 vlg. 110. 20. Egmond's terugkomst. Theissen, blz. 73 vlg.; Blok, Corresp. van Lod. v. Nassau, blz. 31.

Blz.

94- 5i-

95- 5295- 5396. 54-

Sluiten