Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

in. 21. 's Konings plannen. Hopper, Recueil, p. 48 suiv.; Theissen, blz. 85; Groen, I, p. 438.

na. 22. Brieven uit Segovia. Corresp. de Phil. II, I, p. 370 suiv. 113. 23. Onzekerheid. Groen, I, p. 372, 376.

113. 24. Lodewijk's bemiddeling in Duitschland. Groen, I, p. 397, 415, 445.

114. 25. Brederode te Vianen. Groen, I, p. 385 suiv.

115. 26. Onderhandelingen te Spa. Fruin, Verspr. Geschr. II, blz. 368. 115- 27. Samenkomsten der Grooten. Groen, I, p. 422.

116. 28. Origineel der Augsburgsche Confessie. Zie tekst, blz. 7.

117. 29. De Marnixen. Elkan, Joh. und Phil. von Marnix, I (Leipzig, 1910). Zie

tekst, blz. 34. '1*9$; 117. 30. Reizen der Marnixen. Elkan, S, 72 ff., 83.

117. 31. Besprekingen. Rachfahl, II, I, S. 561 ff; Blok, Apologie van Lod. v. Nassau

(Ber. en Meded. Hist. Gen. 1880), sfz. afdr., blz. r(]t);

118. 32. Anna van Saksen. Groen, I, p. 257, 386, 409.

118. 33. Hendrik van Nassau. Groen, I, p. 205, 399 suiv., 418, 432. 120.' 34. Treurspel. Vita Viglii. p. 45.

HOOFDSTUK VII. Oranje en de Geuzen.

122. 1. Brief van fan. 1566. Gachard, II, p. 106 suiv.; Groen, II, p. 16 suiv.;

Bakhuizen 'van den Brink, Cartons, II, blz. 54.

123. 2. Brieven der andere Grooten. Vgl. Rachfahl, II, I, S. 551/2. 123. 3. Antwoord der Landvoogdes. Gachard, II, p. 112 (dd. 3 Febr.). 123. 4. Oranje in Holland. Res. Holl. 27 Jan. 1566.

123. 5. Instructie van 7559 als stadhouder van Holland enz. Gedrukt in het orig.

Fransch en in Nederl. vert. bij Wagenaar, Amsterdam, II, Bk. IX, Bijl. B. 123. 6. Oranje in de Staten. Hij was er eind Juni en half Oct. 1560 geweest

(Reg. Van der Goes, 27 Juni en 12 Oct. 1560). 123. 7. Overleg met den stadhouder. Reg. Van der Goes en Res. Holl. 1560-7. 123. 8. Bijzondere instructie 'over den godsdienst. Gordon, De Potestate Guilielmi I, p. 168.

123. 9. Friesland. D. i. Friesland, Groningen, Drente, Overijsel en Lingen.

124. IO. Conflicten met de Stalen. Res. Holl. 12 Aug. 1561; Rijksarchief, Loketkas

Holland, n°. 620.

125. 11. Statenvergaderingen op eigen gezag. Res. Holl. 28 Nov., 13 Dec. 1564

enz. tot in T566.

125. 12. Oranje's financiën. Groen, II, p. 29. Vgl. vooral den inventaris van 1567 (Gachard VI, p. 249).

17*

Sluiten