Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bu.

137. 35. Zending naar Spanje. Rachfahl, 1.1. S. 612/3 ; Bakhuizen, Cartons, II, blz. 55;

Gachard, VI, p. 377, 390 suiv.

138. 36. Oranje's weigering. Reiffenberg, Corresp. de Marg., p. 25 ; Rachfahl, S. 620. i3g. 37. Oranje en de calvinistische beweging. Groen, II, p. 151, 158; Gachard, VI,

p. 411; Rachfahl, S. 676 ff.; Bakhuizen, Cartons*, II, blz. 62; Gachard, II, p. 137 suiv. en in Buil. Acad. Roy. ie S., XIII, p. 59 suiv. I3g. 38. Verloop der prediking le Antwerpen. Gachard, II, p. 152.

140. 39. Oranje's netelige positie. Bakhuizen, Cartons, II, blz. 63 vlg.

141. 40. Plannen tot gewelddadig verzet. Rachfahl, 1.1. S. 687; Groen, II, p. 175, 197,

207; Cartons, II, blz. 68 vlg. 144. 41. Brief des Konings 1 Aug. 1566. Gachard, II, p. 170.

HOOFDSTUK VIII. De Crisis.

146. 1. Oranje le Antwerpen. Rachfahl, S. 707 ff.

147. 2. Toestand in Holland. Res. Holl. 6, 15, 25 Juli, 1 Aug. 1566.

148. 3. Oranje en Brederode over den Beeldenstorm. Groen, II, p. 232, 252, 253.

148. 4. Brederode bij Oranje. Groen, II, p. 184 suiv.; Cartons, II, blz. 22, 71 vlg. I4g. 5. Megen's houding. Gachard, II, p. 455 suiv.

149. 6. Besprekingen in den Raad van State. Notulen na 22 Aug. bij Gachard, VI,

p. 413 suiv.; 's Prinsen advies over de prediking, hoewel voorgelezen, ontbreekt daar. Vgl. Gachard, II, p. 385; Pirenne, III, S. 572.

150. 7. Oranje naar Antwerpen terug.. Cartons, II, blz. 74 vlg.; Groen, II, p. 261,

322 suiv.; Gachard, II, p. 196 suiv., VI, p. 420 suiv.; B neven van Arend van Dorp, uitg. De Van der Schuere, blz. 79; Rachfahl, 1.1. S. 779 ff.

150. 8. Prediking te Antwerpen toegestaan. Gachard, II, p. 212, 219 Suiv.; VI,

p. 423 suiv.

151. 9. Hoorne ie Weert. Rachfahl, S. 751.

151. 10. Graaf Lodewijk te Breda. Groen, II, p. 273.

151. 11. Oranje en de landvoogdes. Gachard, II, p. 231, 239; VI, p. 424 suiv.

152. 12. Oranje's Duitsche correspondentie. Groen, II, p. 288 soiv. i52. 13. Egmond weigert medewerking. Groen, II, p. 344.

152. 14. Regentschap voorgesteld. Groen, II, p. 468 suiv.; Rachfahl; LL, S. 785 ff.;

Cartons, II, blz. 81 vlg. 153- J5- Egmond en Hoorne weigeren. Rachfahl, 1.1. S. 794.

153. 16. Oranje denkt aan uitwijking. Groen, II, p. 316, 338 suiv., 386.

154. 17. Oranje verklaart zich luthersch. Groen, II, p. 434, dd. 5 Nov. 1566. 154. 18. Hessen's meening. Groen, II, p. 389 suiv.

Sluiten