Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

219. 40. Du Jon als tusschenpersoon. Kervyn, p, 334.

220. 41. Oranje in afwachting. Van Someren, p.- 237, 239, 248.

221. 42. Geldinzameling. Kluit, Hist. der Hóll. Staatsregeeripg, I, blz. 486 vlg.;

Van Someren, p. 241 suiv.: Van Meteren, I, blz. 131. ,

222. 43. Watergeuzen in Den Briel. Blok, in Bijdr. Vaderl. Gesch. 3de R., IX, blz.

255 vlg.; Van Someren, 1.1„ p. 259; Kervyn, p. 425; Gachard, III, p. 370.

223. 44. Oranje en de Katholieken. Bor, I, blz. 375, 390, 392.

223- 45- Graaf Lodewijk in Picardië en te Bergen. Kervyn, p. 441 suiv.

224. 46. Onderhandelingen te Parijs* Kervyn, p. 471 suiv.

225. 47. Geldgebrek van Oranje. Kluit, 1.1., I, blz. 374; Groen, III, p. 428; Brieven

van Van Dorp, blz. XXXIV vlg., 81, 87 vlg.

226. 48. Oranje te velde. Dönges, S. 74-

226. 49. Oranje rukt op. Groen, III, p. 463/5.

326. 50. Antwoord des Keizers. Groen, III, p. 475. Schwendi trachtte den Keizer steeds voor interventie te winnen (Eiermann, S. 77 ff.).

227. 51. Stemming in Brabant. Groen, III, p. 487-

227. 52. Geld uit Holland. Bakhuizen v. d. Brink, in Nedeil. Rijksarchief, I, blz. 36 vlg. 227. 53. Coligny waarschuwt. Groen, III, p. 491.

227. 54. Oranje aan de Maas. Nettesheim, in Bijdr. Vaderl. Gesch. N. R., I, blz. 296 vlg.

228. 55. Antwoord van Oranje aan keizer Maximiliaan. Gachard, III, p. 63.

229. 56. Oranje's oproep. Kervyn, Huguenots et Gueux, III, p. 59; Van Someren, p. 362.

229. 57. Oranje in Brabant. Groen, III, p. 502; Le Petit, p. 234 suiv.

.230. 58. Bartholomeusnachl en *yn gevolgen voor Oranje. Mondoucet, Lettres, ,1, p. 1 suiv.

230. 59. Graaf Lodewijk onderhandelt met Alva. Kervyn, III, p. 75.

230. 60. Camisada. Strada, L P- 442; G*oen, III, p. 576; Kervyn, III, p. 78;

Gachard, in Buil. Acad. Royale, XVIII, 1 p. 630; Mondoucet, Lettres, I.p. 18. 232. 61. Marnix in Bergen. La Huguerye, Mémoires, I, p. 158. 232. 62. Duitsche hulp verwacht. Groen, p. 507.

232. 63. Capitulatie van Bergen. Kervyn, 1.1., p. 19; La Huguerye, Mémoires, I, p. 142 suiv.; Mondoucet, I, p. 37 suiv.

232. 64. Oranje in Brabant terug. Brieven van Van Dorp, blz. 93 vlg.; Mondoucet,

I, p. 32 suiv.

233. 65. Oranje's wanhoop. Groen, III, p. 512; IV, p. 4.

Sluiten