Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

906 l. *w wÊÊÊ MHHbH

In j #6

HET NIEUWE KIESSTELSEL

LEIDDRAAD voor Burgemeesters, gemeente-ambtenaren, leden van stembureaux (ook voor hoofd- en centrale stembureaux), ten dienste van kiasvereenigingen, enz.

voor de PR ACT IJK geschreven

DOOR

P. KALBFLËISCH,

Hoofdcommies-Chef van (te Afd. Onderwijs en VERKIEZINGEN ter gemeente-secretarie van Haarlem

VIERDE DUIZENDTAL

□ □ □ □

o a o a □ □

PRIJS f I —

63m

Sluiten