Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nemen we aan, dat 5 partijen elk in een of meer kringen lijsten hebben ingediend, en dat

partij A. in totaal heeft uitgebracht 4200 stemmen

B. „ „ „ „ 6150

>> C. ,, ,, ,, ,, 2720 „

U D. „ „ „ „ 1580

en .» E- | „ „ 1850 „

samen 16500 stemmen.

De algemeene kiesdeeler is dan : 500 (16500 : 33). Partij A. krijgt derhalve 4200 : 500 = 8 zetels (+ 200) » B- »» „ 6150: „ = 12 „ (+ 150)

C. " „ „ 2720: „ = 5 „ ( +220)

D. „ „ 1580: „ = 3 „ (+ 80) en » E- ». » 1850: „ = 3 „ (+ 350)

Er zijn dan toegewezen 31 zetels, terwijl

C. en E. elk nog 1 zetel krijgen, als hebbende de grootste overschotten, dus C : 6 en E : 4.

Partij A. verkreeg in Kieskring I : 1240 stemmen

II: 1870 en ,, ,, III : 1090 ,,

Totaal 4200 stemmen. Haar zijn toegekend 8 zetels ; de (bijzondere) kiesdeeler is dus (4200 : 8) = 525.

Kieskring I heeft dus recht op ! 2 zetels + 190 II | | „ „ 3 „ + 295

>> UI n >3 >, „ 2 ,, -I- 40

samen.... 7 zetels, terwijl de 8e zetel nog toekomt aan kieskring II, als hebbende het grootste overschot.

Dezelfde verdeeling wordt, in verhouding tot het in eiken kieskring verkregen stemcijfer, toegepast voor de andere lijsten (of partijen), natuurlijk naar een anderen (bijzonderen) kiesdeeler ; partij B. naar den kiesdeeler 512^, C. naar 453£, D. naar 526$ en E. naar 462^.

Genoemde (bijzondere) kiesdeeler geldt voorts ook voor de - aanwijzing der gekozenen in eiken kieskring.

Niet-gekozen candidaten, bij vacature.

Na toewijzing van alle zetels rangschikt het centraal stembureau de namen der overige candidaten op elke lijst in de volgorde van het door ieder verkregen aantal stemmen. Mocht in den loop der zittingsperiode eene vacature ontstaan in het regeeringslichaam, waarvoor de verkiezing gold, dan wordt zij naar die volgorde aangevuld, dus uit de lijst, waarop het tusschentijds aftredend of overleden lid voorkwam.

Sluiten