Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar in dit en in de volgende artikelen en in de bij dit besluit gevoegde modellen het centraal stembureau wordt genoemd wordt daarmede voor de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten en van den gemeenteraad het hoofdstembureau of stembureau bedoeld, aangewezen in artikel 34 der Kieswet.

Art. 9. Voor de oproepingskaart, bedoeld in artikel 52 der Kieswet, wordt vastgesteld het bij dit besluit gevoegd model (Model IV).

Art. 10. De stembus is de volgens het Koninklijk besluit van 8 Augustus 1850 (Staatsblad n°. 46) in gebruik zijnde ronde bus, van boven eenigszins schuin oploopende, gedekt met een rond deksel, in welks midden eene sleuf ter lengte van 0.106 meter, ter breedte van 0.008 meter ; het deksel vastgehecht aan de eene zijde der bus met een van binnen geklonken scharnier en hebbende twee lippen, passende op twee insgelijks in de bus geklonken oogen, waardoor twee hangsloten kunnen worden gehangen ; de sleuf gedekt met een op het deksel vastgehecht plaatje, waaraan twee naar binnen uitspringende veeren zijn bevestigd, welk plaatje van buiten toegedrukt zijnde; niet dan door middel van drukking aan de binnenzijde van het deksel kan worden geopend; aan de beide zijden van het, de sleuf dekkende, plaatje, twee platte oogjes en aan de beide zijden der bus in dezelfde richting, ter plaatse waar het schuin oploopen der bus begint, insgelijks twee platte oogjes ; de oogjes van genoegzame breedte dat daardoor een stuk band kan worden gehaald; boven op het deksel, achter het plaatje, een beugeltje met een scharnier in het deksel vastgehecht en geschikt om over het plaatje, wanneer dit geopend is, gelegd en in een oogje door middel van een pennetje bevestigd te worden, ten einde het toeslaan van het plaatje te beletten ; een hengsel, aan twee kanten der bus, waar het schuinoploopen begint, vastgehecht.

Art. 11. De bus en het deksel kunnen worden vervaardigd hetzij • uit blik, hetzij uit koper.

Het plaatje tot sluiting van de sleuf, de vier platte oogjes, het beugeltje en het hengsel zijn altijd van koper.

Door Ons kan voor een bepaalden termijn ontheffing verleend worden van het in het tweede lid gestelde verplicht gebruik van koper, en kan het bezigen van een ander metaal vergund worden. *)

De bus wordt vervaardigd hetzij ter grootte geschikt tot het

i) Gewijzigd t>ü K. B. van 1 Mei 1918 (Stbl. n°. 279); zie bijlage XI (bladz. 66a)

Sluiten