Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladzijde.

Stembus.

Afwijkingen 24,66a

Grootte van de — . . 23, 24 Openen van de — . . . .31 Sluiten van de — . . 25, 30 Verzegeling van de — . . .31 Stemdistricten.

— zijn grooter in aantal . 5, 6 Verdeeling in — . . . .7, 8

Stemlokaal.

Benoodigdheden in een — . .23 Inrichting, enz 22

Stemming.

Mededeeling afloop eener — 32 Openbare kennisgeving ... 22 Tijdstip 22

Stemopneming.

— Mag later dan 5 uur aanvangen 31 Turflijsten voor de — . .31

Stempel.

— op het stembiljet. . 24, 25

— voor de verzegeling . 30, 31 Stemplicht.

— is nieuw 5, 29

Tabel.

A. (Rijkskieskringen) .... 47

B. Provinciale id.) . . 48—54

Telegram

— te zenden aan het centraal stembureau 35

Turflijsten.

— voor de stemopneming . . 31 Tusschentijdsche vacatures.

Voor — hebben geen nieuwe stemmingen plaats. . • . 4

Bij — wordt een keuze gedaan uit de niet gekozen candidaten 43

Bladzijde.

Uitslag.

Openbaarmaking — eener verkiezing 44

Vacatie-gelden.

— aan stembureauleden. . 6, 11 Vacature.

Voorziening bij —. . . 43, 45 Verbinding.

— der lijsten .... 20, 21 Verkiezing.

Mededeeling afloop eener — . 44 Verklaring.

— van een candidaat ... 17

— van een gemachtigde . .21 Model der — van een candidaat

17, 62

Vernietiging

— van de processen-verbaal en

de verzegelde pakketten . 46 Vervanging.

— in stembureaux . . 8, 9, 30 Voorbeelden.

— tot aanwijzing van den benoemde 38—43

Voorzitter.

De — beslist bij staking van stemmen . . . • . . .32

— van een hoofdstembureau

10, 11, 12 Wie — is van een stembureau

8, 9

Vrouwenkiesrecht.

Uitzicht op — 3

Weggebleven kiezers.

Opgaaf van — ... 28, 33

— krijgen c.q. eene berisping

of eene geldboete ... 28

Sluiten