Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hiervolgende bladzijden bevatten enkele aphorismen uit de geschriften van onzen Vader Dr. P. H. RITTER, door onze Moeder saamgelezen in de laatste maanden van haar leven. Dit werkje is bestemd voor den kring van lezers die het werk van Dr. P. H. RITTER kennen en zich gaarne bijwijlen een woord van levenskennis in herinnering brengen dat kan sterken en vertroosten.

P. H. en C. W. RITTER.

Utrecht,

November 1918.

Den Haag,

Sluiten