Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

De toewijding maakt den menscbelijken strijd tot eigen strijd, de menschelijke nooden tot eigen nooden, de menschelijke zonden tot eigen zonden.

E.

2

Eenheid d. i. harmonie tusschen woord en daad, tusschen uiterlijk en innerlijk. E.

3

Wie weet wat hij kan, laat den kostbaren tijd niet verloren gaan, maar vat den arbeid waarvoor hij zich berekend weet, onverwijld aan.

E.

4

Gelijk wij menschenkennis kunnen potten Uit de kennis van ons zelf, zoo kunnen wij zelfkennis verwerven, uit de kennis van de menschen. E.

Sluiten