Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

Iedere mensen vertegenwoordigt de gansche menschheid. E.

24

Het voorbehoedmiddel tegen misverstand heet menschenkennis. E.

25

De zelfkennis geeft den mensch in den strijd met lot en menschen een vasten geest. E.

20

Het leven is een last of een zegen; de aarde is een tranendal of een lusthof, al naar mate de mensch droefgeestig is of blijmoedig. P.

27

Geen schooner levensdoel dan de vrijheid.

V.

28

Leert elkander en elkanders taak begrijpen.

E.

29

Te huis wordt niet bevolen. E

Sluiten