Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41

Geen groot man is groot voor zijn kamerdienaar", maar dat is alzoo, niet wijl de groote man niet groot zou zijn, maar wijl de kamerdienaar een kamerdienaar is. V.

42

De verhevenste waarheden maken geen indruk, als zij niet helder en boeiend worden medegedeeld.

P.

43

Onttrek U aan 't gezelschap dat den tijd doodt met oordeelen over den afwezige. E.

44

Wie zijn eigen doodvonnis wil teekenen, die leve bij improvisatie. E.

45

Slechts door vertrouwen wordt wantrouwen weggenomen. V.

Sluiten