Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

De arbeid voor het dagelijksch brood mag niet zóólang duren, dat er dagelijks niet een enkel uur overblijft voor de opvoeding van den geest.

V.

56

Wat niet af is, i s niet. V.

57

Een huis waar de vrouw niet aanwezig is, is een orkest zonder directeur. E.

58

Vormen dienen om uitdrukking te geven aan hetgeen wij aan iederen mensch als mensch verplicht zijn. V.

59

Voor den mensch, die gevoelens van antipathie jegens een ander koestert, is het blijven in acht nemen der vormen daarom heilzaam, wijl het die gevoelens niet uitbreidt, maar binnen zekere grenzen beperkt V.

Sluiten