Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60

Wie wil leeren goed te converseeren, moet beginnen met te leeren luisteren. V.

61

Door te luisteren, leeren wy de menschen kennen in hun kracht. V.

62

Wij zien de dingen niet zooals ze zijn, maar zooals wij zijn. P-

63

Wie van minderen in ontwikkeling en gaven moeielijk een berisping kan verdragen, zij onberispelijk tot in de kleinigheden toe. P.

64

Daar het innerlijk leven van een ander voor ons ontoegankelijk is, missen wij steeds een belangrijk deel van de kennis, tot het vellen van een juist oordeel onontbeerlijk. V.

Sluiten