Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65

Indien verwaandheid moeielijk is te verdragen, moeielijker te verdragen is nog de hoogmoedige nederigheid. V.

66

Indien gij iets bezit, maar niet weet waar het is, dan bezit gij het inderdaad niet. V.

67

Wie wil weten wat er in hem is, ga aan den arbeid. V.

68

De gansche levens-philosophie is te schrijven op den nagel van een pink; maak uw budget — en: begin. V.

69

Roem is voor hem die buitengewone dingen doet, maar de eer kroont den man, die heeft leeren knielen voor het gewone, zóó dat hij het vervult met buitengewone trouw. E.

Sluiten