Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

Eerbied komt nog meer ten goede aan dengene, die eerbied betoont, dan aan hem wien de eerbied betoond wordt. E.

71

Aan oorspronkelijke geesten heeft de menschheid alles te danken wat zij bezit. V.

72

Niemand rekent genoeg met de onloochenbare macht van de herhaling. V.

78

Wetenschap heeft waarde in zichzelf. E.

74

Terugkeeren tot de bronnen — dat is het groote en eenige middel om weerstand te bieden aan ongewenschte invloeden, aan nedertrekkende machten, aan de sfeer die met bezoedeling dreigt. V.

Sluiten