Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

75

Het leven mag geen teruggang zijn. V.

76

Al wat mis staat misstaat. V.

77

Om te bereiken dat de menscben het goed hebben, moeten wij zorgen dat zij goed worden.

P.

78

In eiken mensch woont een ietis-dienaar, en dit is 'smenschen slechtste zijde niet. V.

79

Wie zich ongevoelig maakt vermindert zijn eigen gehalte. V.

80

Orde is heerschappij over de dingen. V.

81

Arbeid — ziedaar een van de voornaamste machten, die de stemming van den mensch beheerschen. P.

Sluiten