Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

De vriend, die onbarmhartig waar is, moge in den aanvang ontstemming te weeg brengen, in den nood komt men tot hem weder. V.

99

Het geweten wordt in de menschheid gehouden door de menschen van geweten. V.

100

In weinig dingen zijn de menschen zoo goed van geheugen, als in een hun gegeven en niet nagekomen belofte. Men houdt het U nog na — na 20 en 30 jaren. V.

401

De wereld heeft met onvolkomen werk alleen daarom zoo onbegrijpelijk veel geduld, wijl het volkomene zoo bitter zeldzaam is. V.

402

Begin van het goede is altijd zelfbeperking.

V.

Sluiten