Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 24.

910

C

DIRECTIE VAN DEN ARBEID.*

AEBEIDSVOORWA ARDEN VAN HET PERSONEEL OP HANDELSKANTOREN.

UITGEGEVEN VOOR BEKENING VAN HET DEPARTEMENT VAN ARBEID.

'S-GBAVENHAGE - 1919.

24 '=

Prijs f 0,50.

Sluiten