Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Algemeen overzicht van het cnderzoek.

Het onderzoek is ingesteld in kantoren van commercieele en industrieelé ondernemingen; dus niet in ambtelijke en semi-ambtelijke bureaux, noch op de kantoren van notarissen en van advocaten. Ook de Spoorwegmaatschappijen zijn niet bij het onderzoek betrokken, noch de personen, die de boekhouding voeren in winkels en hotels en de interne fabrieksadministiatie (tij dsch rij vers e. a.).

Ten einde een zooveel mogelijk juisten indruk van het geheel te krijgen, zonder het gansche land te onderzoeken, zijn van de belangrijkste typen'enkele gemeenten gekozen en daarin zooveel mogelijk alle kantoren bezocht. Deze gemeenten zijn: Amsterdam, Eotterdam en Groningen als groote steden, Almelo, Hengelo, Enschedé, Zaandam en de Zaanstreek als fabriekscentra, Meppel als marktplaats, Vlaardingen als centrum der visscherij en Hillegom als centrum van' bloembollenhandel.

De onderwerpen, waarop het onderzoek in het bijzonder gericht zou worden zijn: arbeidsduur, loon, vacantie en inrichting van kantoorlokalen. Onderzocht zijn:

te Amsterdam. . . . 1894 kantoren met 12468 bedienden;

Rotterdam .... 880 „ „ 7 526

Groningen .... 327 „ „ 1046 „

Almelo 36 „ „ 276 „

Hengelo 35 „ „ 544 „

. Enschedé .... .78 „ „ 389 „

Zaandam 72 „ „ 358 „

Zaanstreek .... 82 „ 361 „

Meppel 42 „ „ 119 „

Vlaardingen. ... 53 „ „ 177 n

Hillegom 36 „ „ 163 „

Totaal . . 8035 -23 427

Te Amsterdam, Almelo, Hengelo en Enschedé is het onderzoekingswerk verricht door den heer G. H. Boese ; te Rotterdam, Groningen, Zaandam, Zaanstreek, Meppel, Vlaardingen en Hillegom door den Heer H. P. de Haas.

Over het algemeen werden de gevraagde gegevens, zoowel van de zijde der patroons als van die der bedienden, welwillend verstrekt. Alleen inzake de loonen werd nog al eens terughoudendheid getoond, die niet steeds overwonnen kon worden.

Sluiten