Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemeente: Firma, enz.:

Voor het noteeren der gegevens werd bij het Kantooronderzoek gebruik gemaakt van kaarten met den volgenden inhoud:

ENQTJÊTEKAART (voorzijde).

, Straat: M ...

Bedrijf: —

AAKTAL KANTOORBEDIENDEN: Andere personen, die behalve ander werk, ook j "GESLACHT. 1 beneden 17 jaar. 17-20 jaar. | 21 jaar en ouder. | TOTAAL. | kantoorarbeid verrichten.

Mannelijk. . . .f - •- - •••• 'M

Vrouwelijk . . ' r. ... -— ■ - - - • ; " ;;" 9

Totaal . _ | 1 —•

WERKTIJDEN. ■■ Koffiedrinken op kantoor?

~T~ 1 ~ ITotaal werkuren ! .

i Aanvang. | Rusttijden. | wnoe. | per ,jag.

Normaal ■• •- •■■ -.V

Zaterdag - ■ —• ——■ •• • = I^-iJSS*

Bij drukte | . ;

Langer werkdagen: * — •••• —

Korter „ ■■■■ ■• ■■<^«: v;

Zondagsarbeid: •'- —-— •

Avondarbeid: : •• •— •'• •

Gelegenheid vakonderwijs: ■

Vacant ie mot loon: •'• — • •• •

„ zonder „ :

Beursvacant icdagon: - ■

ENQUÊTEKAART (achterzijde).

1 -v">' KANTOORLOKALEN.

LIGGING bijzondere opmerkingen. $

op BESTEMMING. ' | I |

— —H)—i—n i ~ i ~ " ï "

Aantal personen. . . ! ■

Hoogte. . . - - — ! " ' '2)"'" I "2) I

L. X Br •■ 1

Daglicht |

Kunstlicht .... '. 'ï;»t.4 ■^jSs't

Luchtverv

Zindelijkheid ...r:

Verwarming ■• —■■■■ ■•' •;—

Waschgelegenh. . . . : ■■ • ■•—■•■

Kleederberging ... -- - JL~.~u~~, ~\

Privaat ■• J —• •——

i) Totale inhoud.

ü) Inhoud per persoon. . ■ | _

Werkzaamheden buiten kantoor: ■

LOON PER MAAND: Onderzocht:

boven 19 jaar <jen' 191

beneden 15 jaar. 15-19 jaar. ^et YOislagen. ; volslagen. . door

Mannen | ■■■

Vrouwen ■"■•l%

Loon voor overwerk: 'éfyy—• •■

Emolumenten:

Loon bij ziekte: ...:nr7f:....:...'..». — "

Sluiten