Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Het personeel.

De volgende tabellen geven een overzicht van het personeel der bezochte kantoren verdeeld naar het geslacht en in drie leeftijdsgroepen, n.1.: a. beneden 17 jaar, b. 17—20 jaar, c. 21 jaar en daarboven, voorts naar de gemeenten en van de groote gemeenten naar de leeftijden in 6 groepen n.1.:

A. Havenbedrijf (cargadoors, stuwadoors, expeditie, controle, veem).

B. Geldhandel (banken, effecten).

C. Handelskantoren.

D. Fabriekskantoren.

E. Verzekeringswezen.

F. Diversen.

Deze indeeling behoeft weinig toelichting. Dat de uitgevers in groep 0. zijn gebracht heeft tot reden het veelal samengaan van dit vak met den boekhandel. De dagblad-administraties'zijn nu eens nauw verbonden met de drukkerij, dan weer met uitgeverij en naar die verhouding ingedeeld.

Staat van het personeel van de bezochte kantoren, ingedeeld naar Leeftijd en Geslacht-

Groep.

Mannen. Vrouwen. AMSTERDAM. IJ; I T«rA 1

Bon. 17 17-20 | » °£ Totaal, j Ben. 17 17-20 | | Totaal.

Algemeen totaal.

A. Havenbedrijf. . 138 245 I 834 12171 3 j 37 39 I 79 1296

B. Geldhandel . .169 412 2480 3061 1 42 117 j 160 3221

C. Handelskantoren 531 646 2232 3409 93 268 465 | 826 4235

D. Fabriekskantoren 205 276 j 1185 1666 33 100 181 | 314 1980

E. Verzekering . . 139 -201 786 1126 j 13 57 66 j 136 | 1262

F. Diversen ... 46 42 271 359 15 1 40 ' 60 115 | 474

Totaal. -.' . 1228 1822 j 7788 j 10838 j 158 j 544 928 ,1630 12468

Sluiten