Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meer dan 54 uur werkten te Amsterdam 164 firma's met 1325 bedienden, te Rotterdam zijn het 713, te Groningen 282 bedienden die normaal meer dan 54 uur werkten, in de Zaanstreek 78, in de 7 kleinere gemeenten tezamen227.

Minder dan 38 uur normaal per week werkten slechts 27 firma's met 142 bedienden, waarvan 72 bij 2 firma's in het Havenbedrijf te Rotterdam.

Werkuren per dag (normaal). Zooals uit staat B blijkt, wordt bij 22 firma's door 38 bedienden minder dan 6 uur per, dag gewerkt, terwijl een arbeidsdag van 9Vs uur of meer bij 445 firma's met 2467 bedienden normaal is.

De langste werktijd per 'dag werd gevonden te:

Amsterdam . . groep A bij 2 firma('s) met 2 bedienden 13 uur per dag.

„ B „ 3 „ „ 177 i) 9Vi .,, S

„ C „ 1 „ „1 6 % n l »

< D „ 1 „ „ 9 „ 12V2 „

„ E „ 2 „9 * 9 „ „ ' „

„ F „ 1 „ ,, 5 „ 12V,' „ i

Rotterdam. . . „ A „ 1 „ „2 „ 12 „ „ „

„ B „ 1 „ „ ,7 „ 10 „ „ »

„ ' C „ 1 „ „ 4 12 „ „ j

„ D „ 3 „ „6 „ 10V* „ „ Ê

„ E „ 1 ■„ „ 2 , 11 „ « »

„ F „ 3 ,, „8 „ 11 „ £ .

Groningen. . . „ A „ 1 » i 7 » 10 J » »

B „ 2 „20 jj 9 „ > „

C „ 1 „ „1 \ 12 „ „ „

„ D „ 1 „. „ 2 „ H.V2 „ . >■ »

„ E. „ 1 ff 1 „ 3 10 „ „ 1

, F „ 1 „ .-„ 1 „ ^i/o „ „ „

Almelo „2 „. ^ 3 „ p| „ „ „

• Hengelo ....... 2 „ „ 5 „ IQ.V2 „. >. «

Enschede „1 » „ 16 » 11 " "

Zaandam „1 „ . » 1 5 11 " " "

Meppel ....... 2 „ „ 4 „ 1| » » ' «

Vlaardingen . . . . „ 2 „ „ 7 » 91/2 " "

Hillegom „1 „ » 1 - 11 " " "

Zaanstreek „8 „ „ 58 » 91/a " "

i) Bovendien nog 2 bedienden van een dezer firma's 10 uur per dag.

Sluiten