Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT H.

Einde van defNkiijd bij Drukte.

, , —>• I

; 5 t/m. 6 uur . 1f, 0

j -namiddag 6*~8 8i~9ï 10 10<—11 j 's nachts Onbepaald. Totaal.

Fas- j Bed. Fas. j Bed. F**. Bed. Fas. Bed. Fas Bed. Fas. | Bed. j Fas. Bed. Fas. Bed.

[ A 2 144 W 43 ! 18 125 14 65 24 283' 2 4 1 ! 6 75 ' 670

B - - - - 3 8 2 30 1 5 _ . . _ I _ 6 43

Amsterdam ' . J C 7 28 62 382 | 44 315 82 51.2 62 442 4 18 8 • 138 269 1835

J D — — 19 137 h 19 158 35 378 20 156 4 37 14 100 111 '966

E — — 5 15 J 14 124 26 271 10 118 — — _ _ 55 ' 528

• ' F — — .5 28 j 5 21 2 15 6 46 j 2 '— _ 19 112

___^a^_1_L^_j__9 172 105 605 1Q3 ^^16lJ^ 1271 123 1050 U 61 ~ 23 244 535 l~ïb4~~j

( A , 1 9 . 12 145 12 85 ' 15 j 413 15 291 11 550 — F. _ .66 ,'. ^93

B 3 111 3 39 — _ 7 j 196 3 15 — .__.__ ' _ ' 16 ^

Rotterdam ] C 25 137 41 "261 27 158 26 I 153 13 90 .3 26 — — 135 825

) D 4 17 16 70 14 86 10 j 100' 4' 33 1 7 — — 49 313

E 3 22 4 98 3 79 — I — — — — — _ " _ 10 199

■ . 1 F 2 38 1 16 ' 2 15 3 I '9 3 8 — — . _ _ n 86

Totaal ■ ■ • 38 334 -77 j 629 58 423 ^ 61 j 871 38 437 15 . 583 Z ;'~~T~ 287 3277

iA~ — 11 2 3 — — 2 20 — _ _ 5 P 34

B 4 20 -4 19 9 46 ' 6 30 — _ _ __ __ _ 23 H5

0 1 3 17 35 28 96 17 51 1 2 — — _ _ 64 187 '

D — _ 9 26 14 78 5 29 1 5 i — — _ __ 29 138

J ~ 'I ~ . 1 - 1 2 5 1 6 - - _ _ _ _ 4 lg

F Drukte komt niet voor.

Totaal • • ■ 5 23 | 32 82 55 228 ^_J» 11.6 4 | 27 — Z Z _~ ^ ~476~~

Almel° 2 68 5 32 1 6 7 58 1 ÏS^^- j _ _ _ | ' 16 182

HenSel° - - 11 178 3 6 3 18 - ' • _ _ __ _ _ 17 202 •

Enschedé 1 2 12 , 70 l 1 3 10 6 38 _ _ _ _ 23 121

Zaandara 1 15 16 68 14 90 8 59 , 3 8 - _ _ __ 43 040

MePÏ>el • • • • • • • 13 6 14 9 35 3 7 - —_ _ _ __. _ 19 \Q

Vlaardingen 5 6 12 42 10 33 3 12 1 1 - _ _ ' _ 31 94

Hillegom • ■ ' - — 16 80 4 32 4 15 2 8 6 28 - _ 32 163

De Zaanstreek 1 1 13 42 11 54 3 1 11 — ______ _ 28 10g

Algemeen totaal ... 63 624 305 1842 269 1659 285 2448 178 1587 32 672~ ~~23 244 1166 9Cm~~

In percenten 5,4 6,8 26,5 20,3 23,3 18,3 24,6 27 15,4 17,5 2,8 '7,4 2 2,7 100 100

' ' ' 1 -W- I 1- '11

Sluiten