Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT L.

Staat, aangerende het aantal firma's — geheel onderzoek — gesplitst naar de aantallen lokalen, waarover zij de beschikking hebben, benevens naar de aantallen bedienden, in dienst dezer firma's.

Aantal bedienden per firma. Totaal

Aantal ■ ;

lokalen. ^ Ij g. ^ fe L-10 11 -15 16-25 26-50 51-100! 101-2''0 of_6r. firma's. |' lokalen. . "

1 ' i : i i I ! ~

1 535 509 389 241 137 235 30 14 5 2 1 — 2098 2098

,2 — 47 55 57 63 201 54 21 7 2 — ' — 507 1014

3 ._- _ 2 7 5 70 48 39 8 1 — — 180 540

4 ' '__ __ __ _ 1 19 29 29 16 1 — — ' 95 380

5 _____ - 1 ■ 9 15 13 3 - 1 42 210

6 _____ - 3 8 8 4 - - 23 138

7 ______ I • 1 3 14 4 — 22 " 154

8 _. ________ 2 5 7 2 1 - 17 136

' ' g _________ _ 8 4 3 — 15 135

10 ■ - - 5 2 - - 7 70

ii ____-_- — 2 1 1 — 4 44

12 - - - 4 -1 - ~ 4 48

13 - - ~. ~ 2 . ~ 2 *

14 " J - - - 1 3 - - 4 J?

_ _ _'•_ _ _ — — — 1 1 15

/' _______ _ - 1 - 1 2 32

! Z ~ - - - 1 - 1 1 3 51

_ _ 1 — 1 18

!!•:::::: z z _ - - s i ... i » ; ]

oi ___._ 1-12 42

1 : - - i - - i 24

1 , _ __ 1 - , 1 26

26 ~ ".___ _ .1 1 34

34 - ~ Z Z Z Z Z Z _ _ ' - i i 35 .

35 _ _ '_ 1 1 57

57 — • —' — —' — — ' — . ~

Totaal t ^57^6^5^06 526 176 134 99 31 12 9 3035 5402

Sluiten