Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loonen te Botterdam.

Aantal kantoorbedienden

T „ : 19 jaar en ouder

Loon kneden 15-19 _-J . — Totaal.

per maand. lo J'aar- j Jaar- volslagen. | volsla?en-

M. V. j M. I V. M. V. M. V. M. V. Totaal.

Minder dan f5 6 — — — — — — — 6 — 6

f 5 t/m f 9 124 9 43 10 1 — — — 168 19 187

10 „ 14 121 7 151 45 — 2 — — 272 54 326

15 „ 19 23 4 145 46 2 1 — 4 170 55 225

20 „ 24 3 — 158 56 5 15 — 10 166 80 246

25 „ 29 2 — 147 54 20 24 3 30 172 108' 280

30 „ 34 — — 111 I 23 35 21 4 18 150 62 212

35 „ 39 • — — 68 20 39 12 13 39 120 71 191

40 „ 44 — — 58 8 65 15 54 42 177 65- 242

45 „ 49 _ ■ _ 23 I 1 35 7 35 41 93 49 142

50 „ 59 — — 10 1 48 5 146 64 204 70 274

60 „ 69 — — 1 — 27 3 213 27 241 30 271

70 „ 79 — — 1 — 7 — 230 20 238 20 258

80 „ 89 — — 4 — 1 — 210 10 215 10 225

90 „ 99 —, — — — — — 111- 5 111 5 116

100 „ 109 — — — — — — 227 6 227 6 233

110 „ 119 — — — — — — 113 3 113 3 116

120 „ 129 —' — — — — — 152 — 152 — 152

130 „ 139 — — — — — — 93 1 93 1 94

140 „ 149 — — — — — — 38 — 38 — 38

150 , 174 — — — — — — 142 2 142 2 144

175 „ 199 — — — — -r- — 58 1 58 1 59

200 en hooger ______ 193 — 193 — 193

Volontair ... — — — — — — — — i— — 4

Totaal . . 279 20 920. 263 285 105 2035 323 3519 711 4234

Onbekend...'— — _ _ _ _ _ — _ _ 3292

Totaal. . 7526

_ ■ ' . <- . ; 1

Sluiten