Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loonen te Groningen.

Aantal kantoorbedienden 19' jaar en ouder

Loon beneden 15-19 —— TotaaL

per maand. I 15 jaar. | jaar. volsiagen. volslagen. ■

M ' V I M. V. I M. 'V. M. I ' V.: M. V. Totaal.

1 j ; ; I —

Minder dan f 5 4 2 1 1 — — — — 5 3 8

f Bt/m'f 9 18 3 28 11 — 1 — — 46 15 61

10 ,, 14 9 — 40 11 — 1 — — 49 12 61

15 „ 19 2 — 37 • 7 — 1 — — 39 8 47

20 _ 24 — — 27 3 4 5 1 • 2 32 10 42

25 ■ „ 29 — — 20 3 7 — — 2 27 5 32

30 34 — — 20 1 7 1 15 3 42 5 47

35 39 _ — 9 — 7 3 27 7 43 10 53

40 %' 44 — — 7 .— 4 — 22 9 33 9 42

45 49 _ _ 2 — 3 1 29 5 34 6 40

50 „ 59 — — 1 — 4 2 40 9 45 11 56

60 r 69 - - - - 1 - 61 \ 4 62 4 ' 66

70 79 — — — — — — 66 1 66 1 67'

80 " 89 - - - - - - 59 1 59 1 60

90 „ 99 - - - - - - 42 1 42 1 43

100 „ 109 - - - - ~. - 30 1 30 1 31

110 „ 119 - - - - - 27 - 27 - 27

120 ,, 129 - - - - - - 14 - 14 - 14

130 „ 139 — — — — — — 9 — 9 — 9

140 „ 149 — — — | ~X — N— 9 — 9 — 9

150 „ 174- — — — — — — 9 — 9 — 9

175 „ 199 - - — .-. - , - 4 - 4 — 4

200 en hooger — — — — — — 14 — 14 — 14

_ ■ 4

Volentair ... — — — — —

Totaal . . 33 5 192' 37 37 15 478 45 740 102 846

Onbekend. ... — — -~, ; 'f* ; -*■ ~ ~ " ~~ ~, 200

Totaal . . 1046

Sluiten