Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loonen te Almelo.

Aantal kantoorbedienden.

_ « '4« 19 jaar en ouder

Loon Beneden 15—19 , . ,.—■ . , v

niet Totaal

per maand. j 15 jaar. - jaar. volslagen, j voMagen- ' ' ■ .

jM.lv. m. v, m. v; Lm. v. m. v. Totaal.

Minder dan f5 1 j — I — — I — —| — — I 1 — 1

f 5 t/m f 9 12 1 — — . — — '• — — 12 1 13

10 14 I 5 — 15 I — — — —. — 20 — 20

• 15 „ 19 I 2 — 4 2 — — — — 6 2 8

20 „ 24 — — 4.2— — ; — — 4 2 6

25 „ 29 | — — 7 — 1 • — . — — 8 — 8

30 „ 34 — — 8 — 1 — — — 4 — 4

.35 „ 39 — — — j — — — — . — — — —"

40 „ 44 I — — — ■— ' 1 — 2 — 3 — I 3

45 „ 49- — — — — — 1. 1 — 1 1 2

50 „ 59 — — — — .' 1 — 4 2 5 2 7

60 „ 69 I — — — — — — 2 12 1 3

70 „ 79 j - - — — — — 3 — 3 j — 3

80 „ 89 — — — — — — ■ = 4 1 I 4 15

90 „ 99 — — — — — — 1 — 1 — 1

100 „ 109 | — — —' — — ; — 10 — 10 •— 10

110 „ 119 — — — — —' — 3 — 3 — 3

120 ,, 129 I — — — — — — 2 — 2 — 2

130 „ 139 — I — j — . — • — | — 2 — 2 — 2

140 „ 149 — — — — —... — 2 — 2 — 2

150 „ 174 — . — — — — — 2 — 2 '■— 2

175 „ 199 — — — — — — — — — — • —

200 en hooger — — — — — — 7 . — 7 — 7

Totaal . . 20 1 33 4 {4> 1 45 4 102 10 112

Geen volledige opgave verstrekt

van — — 15 — 35 — 85 — 135 — 135

Onbekend ... — — — — — — — — — — 29

Totaal . . 20 1 48 4 39 1 130 4 237 10 276

Sluiten