Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loonen te Hengelo (O.).

Aantal kant oorbedienden.

_ _ I , - • , - 19 jaar en ouder

Loon Beneden j 15^-19 __ Totaal.

per maand. | 15 jaar. • jaar. volslagen. volslagen. ;

M V. M. V. ■ M. V. M. V. M.. V. Totaal.

! '

i'

Minder dan f5 — — 1 — — — — 1

f 5 t/m f 9 3 — 1 — — — — — 4 — 4

10 14 2-3 5 _ 1 — — — 8 3 11

15 „ 19 — 2 6 4 1 — — — 7 6 13

20 „ 24 — — 5-1 1 — — — 6 1 7

25 „ 29 ! - — 4 1 - — 1 1 5 2 7

• 30 „ 34 — — 3 2 — — — — '3 2 5

35 n 39 _ _ 1 _ . 1 — 8 — 5 2 7

40 44 — — 1 — 3 — 2 — • .6 — 6

45 „ 49 — — — — — — — 1— 1,1

50 „ 59 — — - — ■ 3 - ■ ' 2 —. ' 5 - 5

60 „ 69 ----- I - I 2 1 2 1 3

70 „ 79 - - - - - - 1 1 21 2 3

80 „ • 89 — — — — — — 5 — 5 — 5

90 „ 99 — — — — — — — — — — —

100 „ 109 — — , — — — — — — — — —

110 „ 119 — — — — — — — — — — _

120 „ 129 — — — — — — I — 1 1 1

130 „ 139 — — — — — —' — — — — —

140 „ 149 — — — — r- — '. 2 — 2 — 2

150 „ 174 — — — — — — 1 — — — — —

175 „ 199 — — — • — — — 1—1 1

200 en hooger — — — : — — — 35 ■— 35

Totaal . . 5 ~5~~27 10~10 — - 54 6 96 21 117 Geen volledige

opgave verstrekt . .■,. .„„

van — ■ — 66 7 61 4 | 289 — 416 11 427

Totaal . .. 5 5 93 17~| 71 4 j 343 6 512 32 544

Sluiten