Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loonen te Enschede.

Aantal kantoorbedienden.

Loon Beneden i 15-19 19 :!__ en ouder

. . niet .Totaal,

per maand. » jaar. jaar. volslagen. volslagen. |

M. j V. | ,M. ' V. j M. V. f.M. V. ' M. V. Totaal.

! I j | I

I I I.

Minder dan f 5 — ...— — — I ' — ' — — — —

f 5 t/m f 9 ! 7 — . 1 — — — ' — — 8 — 8

10 , 14 | 9 1 6 — — — — — 15 1 16

15 „ 19 5 — 12 — '— — — • — 17 _ { 17

20 „ 24 —. — 6 — | 2 — - — — • 8 — 8

25 „ 29 — 8 — ' 2 — — — 10 — I 10

30 „ 34 — — 8 — ' 3 - ' _ — 13 * — j 13

35 „• 39 — — -6 — • 2 — . -3 ' 1 11 1 12

40 „ 44 — — 3 — ' 2 — 5 1 10 1 11

45 „ 49 — — — — 2 — 3 1 5 1 6

50 „ 59 — . — — — — — 11 — 11 — li

60 „ 69 | — — — — ■ | — —° 12 2 12 2 14

70 „ 79 — — — — — . — 14 — 14 — 14

80 „ 89 — — — — — — 22 2 22 2 . 24

90 „ 99 I — — — _ 2 _ 2 — 2

100 „ .109 j — — — — — —. 16 — j 16 — 16

110 „ 119 — — — . — — — 3 — 3 — 3

120 „ 129 I - - - — - - 8 - 8 - 8

130 „ ■ 139 j — — — — — . — 7 — 7 — 7

140 „ 149 —. — — — — ' _ 7 _ 7 _ 7

150 „ 174 | — — ■ — _ — — / 5 — 5 — 5

175 „ 199 I — — — ■ — j _ — 2l — I 2 — | 2

200 en hooger I — , — — — | — | —. 7 _ i 7 7

Totaal . . 21 1 50 13 j — | 129 V 213 ' 8 | 221

Geen volledige opgave verstrekt

van . . . . . ; — ■ _ 64 — ■ 3 — 48 I — 75 j — 75

Onbekend . — — — — ' | _

Totaal . . 21 1 74 — 16 | — 177 ! 7 288 8 389

Sluiten