Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

912 .

Afzonderlijke nummers . . . . . f 0.50 Bij inteekening voor de eerste serie »• 2.40 Bij inteekening voor de beide series ,,

NAAR DE BEVREDIGING ||

BROCHUREREEKS OVER BELANGRIJKE VRAAGSTUKKEN IN VERBAND MET DE KOMENDE GELIJKSTELLING VAN OPENBAAR EN BIJZONDER ONDERWIJS

Onder leiding van J. LENS en H. J. VAN WIJLEN

WAARBORGEN

VOOR VOLDOEND LAGER SCHOOLONDERWIJS

door

K. BRANTS

schoolopziener in het district goes

c

E. J. BOSCH Jbzn — 1918 - BAARN

Sluiten