Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en h. I. van Wijlen, terwijl het ons gelukte de medewerking te verkriiaen van bekende deskundigen.

wTver-acnte», da, bet Cfa** -™» V***! j L tonnen riip te ziin voot een detgeli)ke n.tgave. Naast

I'S**, btochnte, een b***. aandeel in he, votnten

"seTbedoe.. vele» te beteike», v66, - «*—» Be^tn «L O—*~ meelevende gemeenteleden n.e. be,

™We tekenen op een ^^fZ weken «eb*

Telkens met tusschenrmmte van twee ar een brochure. Getracht zal worden de uitgave zooveel mogcnk

"dT^ afzonderlijke nummers bedraagt ƒ 0,50. Bij inteekeningP: perste serie (6 nrs.) isde prijs /^H^ OD de eerste en tweede serie (12 nrs.) is de pnjs ƒ4.20. PDe leLng is opengesteld bij lederen boekhandelaar en | den

Uitgever E. J- BOSCH Jbzn, te Baarn,

Sluiten