Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En toch bestrijdt de Standsorganisatie vele van die gevaren reeds met succes. En wel door het sterk maken van den winkelier als individu. Zij zegt: „Gty behoeft niet bang te zijn voor de gemeente, de verbruiks-coöperatie, de warenhuizen, de filiaalhouders, indien gij middenstander-winkelier maar leert een in alle opzichten voortreffelijk koopman te zijn. Leer te werken van den morgen tot den avond; wees bij uw zaak; controleer scherp uw personeel; zorg voor de boekhoudkundige opleiding van Uzelf en uw kinderen; bedien uw klanten met de grootste hulpvaardigheid; geef uw winkel aantrekkelijkheid. En in bijna alle opzichten zult gij die concurrenten overtreffen; alle ambtenaren zullen het tegen U afleggen; het publiek zal U, middenstander-winkelier, ver verkiezen boven de werkenden in het groot en de werkenden, die geen zelfstandig ondernemer zijn."

Ontegenzeggelijk kan de Standsorganisatie, door den winkelier individueel tot een flinke persoonlijkheid te maken, hem voortreffelijke middelen van weerbaarheid verschaffen, maar geheel onjuist zou het zijn, indien men — zooals in een vroeger stadium van middenstandsbeweging wel gebeurde! — de krachtige uitdrukkingen, die hierboven der Standsorganisatie in den mond worden gelegd, als een uitspraak met absolute geldigheid wilde opvatten.

Zeker: liefde-kweeken voor de onderneming, den smaak van den winkelier ontwikkelen, hem voortreffelijke koopmans-opleiding en algemeene ontwikkeling verschaffen — het zal alles moeten geschieden en ta de naaste toekomst nog veel intensiever dan tot dusver. Als men maar niet meent, dat daarmee alleen de winkelier gered wordt! De dreigende gevaren worden niet alleen bezworen door de versterking van den individuëelen middenstander-winkelier, — de algemeene bedrijfsvoorwaarden moeten verbeterd worden. En daarvoor dient de vakbeweging, ook van den winkelstand.

Als ik hiervoren er nu van sprak, dat dit praeadvies bedoelt den kern te raken van het Middenstandsprogramma, dan was dit slechts in zoover juist, als ik meende den kern van het Middenstandsprogramma als programma van vakbeweging. Na hetgeen ik zooeven heb gezegd is het wel duidelijk, dat een deel van de verbetering van de positie van den middenstander-winkelier afhangt van zijn individualiteit en van de actie, welke daarop door de Standsorganisatie wordt uitgeoefend. Maar dat is maar de helft!

Als de warenhuizen voor lagere prijzen hetzelfde of nagenoeg

Sluiten