Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

centage. Er dringen op zoovele markten van een bepaald artike te veel winkeliers; vele grossiers of fabrikanten laten de winkeliers te weinig verdienen.

Het middel om het eerste euvel te bestrijden is: voldoende bedrijfsconcentratie. Het middel tegen het tweede euvel is een gezond overleg met den groothandel en de fabrikanten der waren over beter rabat.

De doeltreffende toepassing van die middelen is echter lang niet eenvoudig.

Ook hier zijn, gelukkig, in de laatste tijden te midden van den chaos van ondernemingen de organisatiën gekomen, waardoor voor het scheppen van regelingen de eerste grondslagen zijn gelegd. Maar nog lang niet alle ondernemingen van producenten zijn georganiseerd, laat staan doelmatig georganiseerd. En de aanraking tusschen die organisatiën is nog lang niet voldoende.

Voor de toepassing van de middelen: bedrijfsconcentratie, waardoor de omzet verbeterd wordt, en beter winstpercentage, is noodig, dat de organisatiën van de middenstanders-winkeliers met den groothandel of met de producenten in aanraking en gedurig overleg komen. Dat overleg bestaat in verschillende bedrijven reeds tot groote tevredenheid en met goede resultaten. In het Grafisch en Boekbedrijf zijn de uitgevers en boekhandelaren tot elkaar gebracht, en bedrieg ik mij niet, dan is de verhouding tusschen den Nederlandschen Uitgeversbond en den Nederlandschen Debitantenbond thans aanzienlijk verbeterd. In eigen kring zien wij pogingen tussschen Land- en Tuinbouwbond en oa. de groothandelaren in kaas om tot bevredigende regeling van winstpercentage en het aantal groothandelaren te geraken.

Dat zijn echter nog weinig aanzienlijke voorbeelden. Wil men de beschikking krijgen over een beteekenisvol overleg, dan moet dat gaan tusschen de volledig georganiseerde winkelzaken, de volledig georganiseerde grossiers en de volledig georganiseerde fabrikanten of producenten. En ik geloof niet, dat ik te veel zeg, indien ik het begin van zoodanige organisatie het eerst bij de katholieken verwacht.

Laat mij even, zeer in het kort, er aan herinneren, welke bedrijfsorganisatie er bij ons katholieken reeds bestaat, en welke aanstaande is.

Onze winkelstand en onze klein-industrie — industrie hier genomen in de ruimste beteekenis *# wordt geheel en al in Hanze-vakbonden georganiseerd. Het is nog maar een kwestie van eenige maanden

Sluiten