Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middel dat diensten heeft bewezen en bewijst, maar dat den algemeenen bedrijfstoestand steeds meer verslechtert, en op den duur den middenstand zelf met groot gevaar bedreigt.

VI.

In verband met den organischen wederopbouw der samenleving in dezen tijd, zoeke de middenstander-winkelier nieuwe aanraking met grossiers en fabrikanten én tot regeling van het debiet én tot het verkrijgen van redelijk rabat. De werknemersorganisatiën zullen daarbij kunnen helpen, in het bijzonder door ook harerzijds de verbruiks-coöperatie uit te schakelen, waar tegenover staat, dat zij invloed bedingen op de (middenstands)prijspolitiek.

VB.

Ook den middenstander-industriëel dreigt gevaar, vooral door opdrijving der kosten in verband met scherpe onderlinge concurrentie eh een te grooten overvloed van ondernemingen in hetzelfde bedrijf. Door de moderne collectieve arbeidsovereenkomst en regelingen met de leveranciers kan hij zijn positie beduidend verbeteren.

VIII.

De R. K. Centrale Raad van Bedrijven, door een Neutralen en Christelijken Centralen Raad versterkt, zette zijn terrein in de naaste toekomst uit, en bestrijke ook het gebied der prijspolitiek. Na de solidariteit tusschen werkgevers en werknemers te hebben verwezenlijkt, bevordere hij de solidariteit tusschen alle producentengroepen, en verzekere aan onze Nederlandsche samenleving naar best vermogen, met de hulp ook van de werknemersorganisatiën, prijzen, die een redelijk bestaan voor alle producenten verzekeren, en dus tegenover de consumenten verantwoord kunnen worden.

Augustus 1919.

Prof. Mr. J. A. VERAART.

Sluiten